Wdrażanie Lean w branży spożywczej

Lean management, czyli szczupłe zarządzania to długotrwały proces, który zakłada zarządzanie zakładem produkcyjnym w oparciu o ciągłe doskonalenie, przy jednoczesnym szacunku do załogi i rozpatrywaniu potrzeb klienta.

Wzrost efektywności procesów z definicji powinien pomagać firmom ograniczać koszty i racjonalizować wykorzystanie zasobów takich jak ludzie, maszyny, energię czy posiadany czas. Czasami jednak tak się nie dzieje, a środki zainwestowane we wzrost efektywności nie przynoszą oczekiwanych zwrotów.

Czasami nawet kilkukrotnie powtarzane, konsekwentne próby wdrożenia jakiegoś rozwiązania czy modelu działania nie udają się, a początkowy entuzjam rozpalony szybkim, lecz krótkotrwałym sukcesem, powoli gaśnie w codziennej rutynie firmowego życia.

Często uważa się, że za sukces wyszczuplania procesów w firmach odpowiada dobór właściwej metody. To niewątpliwe, że dobra metodyka pracy i narzędzia takie jak: KAIZEN, 5S, SMED, KANBAN, TWI czy TPM pomagają w odniesieniu sukcesu, ale nazbyt często pokłada się w nich zbyt duże zaufanie.

Sam algorytm bez udziału innych czynników, projekty lean management po prostu nie udają się, obojętnie jak długo pudruje się przygnębiającą rzeczywistość.

Najskuteczniejsi ze skutecznych działają szybko i kompleksowo i do tzw. „narzędziowni” dodają inne, niemniej istotne elementy. Kluczowe tu są:

  • cel – wskazujący co jest ważne, a co nie istotne, o co warto i należy się starać, a czego unikać i nie tracić go z oczu, brak zaakceptowanego akceptowanego celu to przepis na porażkę,
  • zespół – dla osiągnięcia celu ważne jest zbudowanie i zaangażowanie zespołów, pracowników skupionego wokół wspólnych interesów, wyzwań i wartości,
  • dane – nie da się udoskonalić procesu bez zrozumienia go, dlatego kluczowe jest zrozumienie pola gry i wiedza o aktualnej stanie procesów i sytuacji całego biznesu,
  • projekt – dobre planowanie to dobre zarządzanie projektem pozwalające na estymację kosztów, zakresu i posiadanego czasu, przewidywanie i zarządzanie budżetem, zasobami i ryzykiem projektu od A do Z,
  • standaryzacja – każdy projekt lean management kończy się jakąś propozycją zmiany, standaryzacja umożliwia zarządzanie zmianą, tak aby miała trwały i długoterminowy charakter, przekonuje ludzi do akceptacji i utrzymania zmian,
  • doskonalenie – lepsze jest wrogiem dobrego – taka idea pozwala w organizacji na utrzymywanie nieustannego niezadowolenia z tego co jest, na brak akceptacji status quo i stałe, powolne lub szybkie, ale konsekwentne i ciągłe doskonalenie procesów biznesu i całej firmy.