Programy unijne

Nasza firma aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych na szkolenia i doradztwo, staże, vouchery badawcze. Na podstawie prowadzonych badań potrzeb szkoleniowych zrealizowaliśmy pięć własnych dużych projektów szkoleniowo – doradczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym przeszkoliliśmy setki pracowników wielu firm spożywczych.

 Brygadzista, Mistrz – Menedżerem Produkcji

Projekt obejmował bezpłatne szkolenia dla mistrzów, brygadzistów w zakresie zarządzanie produkcją: Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, Total Productivity Maintenance, skracanie czasów przezbrojeń metodą SMED oraz zarządzanie zespołem produkcyjnym

 Więcej niż HACCP. Jakość w branży spożywczej – dwie edycje

Bezpłatne szkolenia dla pracowników MMŚP z branży rolno-spożywczej z województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiedzialnych za system HACCP lub GMP/GHP w firmie.